; charset=UTF-8" /> Badanie rzeczywistości | Mateusz Łukasik Psycholog, Psychoteraopeta w Lublinie

Badanie rzeczywistości

Badanie rzeczywistości (badania społeczne, ewaluacyjne, marketingowe)

Od 2009 roku rozwijam również swoje doświadczenie w zakresie badań społecznych. Świadczę usługi w zakresie:

  •  ewaluacja projektów edukacyjnych, społecznych oraz innowacyjnych (ex ante, on going, ex post);
  • ewaluacja organizacji;
  • ewaluacja szkoleń;
  •  badania społeczne;
  •  badanie efektywności kampanii społecznych, informacyjnych;
  •  badanie potrzeb, diagnozy środowiska, organizacji;
  •  doradztwo w projektowaniu badań i narzędzi badawczych (dla instytucji, osób prywatnych, magistrantów, doktorantów)

Moje doświadczenie obejmuje realizację ?od a do z? całościowych projektów badawczych, ewaluacji projektów społecznych, edukacyjnych i innowacyjnych. Konstruuję koncepcję badania, metodologię, opracowuję narzędzia badawcze, przeprowadzam pilotaże narzędzi oraz jestem autorem (lub współautorem) cząstkowych i końcowych raportów z badań.
Badania realizuję z użyciem metod ilościowych (ankiety, kwestionariusze, testy wiedzy), a także metod jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, wywiady w diadach).