; charset=UTF-8" /> Mateusz Łukasik, psycholog, psychoterapeuta | Mateusz Łukasik Psycholog, Psychoteraopeta w Lublinie

Mateusz Łukasik, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie kontynuuję naukę prowadzącą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
Moją pracę psychologiczną i psychoterapeutyczną opieram o paradygmat psychodynamiczny. W dużym skrócie według psychoterapii psychodynamicznej problemy człowieka są efektem niekorzystnego sposobu rozumienia rzeczywistości. Psychoterapia psychodynamiczna podkreśla znaczenie nieświadomości w naszym życiu oraz przeszłych doświadczeń mających wpływ na kształtowanie naszego zachowania. Opiera się na założeniu, że istnieje nieświadomość (co potwierdzają najnowsze badania z dziedziny neuronauki) oraz mechanizmy obronne chroniące nas przed uświadamianiem często nieprzyjemnych lub bolesnych uczuć, postaw czy relacji z przeszłości.

Od 2009 roku pracuję przy realizacji wielu projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym projektów innowacyjnych m. in. w charakterze trenera, doradcy zawodowego oraz psychologa.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w systemie oświaty (gimnazjum), jednostce wojskowej (szkoła podoficerska sił powietrznych), organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), gminnym ośrodku pomocy społecznej prowadząc konsultacje psychologiczne, interwencję kryzysową, treningi i szkolenia grupowe oraz psychoterapię indywidualną.
Aktualnie pracuję w placówce wsparcia dziennego gdzie prowadzę również zajęcia socjoterapeutyczne oraz profilaktyczne. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w podejściu psychodynamicznym w Poradni Młodzieżowo-Rodzinnej ?Alwernia?.
Prowadzę indywidualne poradnictwo psychologiczne, realizuję warsztaty mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności społecznych, oraz prowadzę zajęcia psychologiczne podczas wyjazdów integracyjno-terapeutycznych.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną w prywatnym gabinecie w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej w Lublinie (OTP):

Psycholog, Psychoterapeuta – Lublin, Mateusz Łukasik

20-072 Lublin
ul.Czechowska 42/4
tel. 601 643 073

Cały czas doskonalę swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne poddając swoją pracę regularnej superwizji i uczestnicząc w szkoleniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.