; charset=UTF-8" /> Szkolenia | Mateusz Łukasik Psycholog, Psychoteraopeta w Lublinie

Szkolenia

Od 2009 roku prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności zawodowych i osobistych:

 • Trening interpersonalny.
 • Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Trening kreatywności.
 • Asertywność w sytuacjach zawodowych i prywatnych.

Przeprowadzam szkolenia dla instytucji, w tym szkolenia dla NGO i również szkoleniowe rady pedagogiczne z zakresu:

 • Stres, sytuacje stresowe, sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Dynamika funkcjonowania grupy (wybrane elementy socjoterapii).
 • Metoda konstruktywnej konfrontacji. Sposoby radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.
 • Diagnoza pedagogiczna w pracy socjoterapeuty.
 • Wpływy medialne (multimedia) a rozwój ucznia.
 •  Psychologiczne aspekty gier komputerowych, Internetu.
 •  Cyberprzemoc w relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel. Tworzenie szkolnego programu profilaktyki i procedur reagowania na cyberprzemoc.
 •  Warsztaty integracyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 •  Warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.