; charset=UTF-8" /> Psychoterapia i pomoc psychologiczna | Mateusz Łukasik Psycholog, Psychoteraopeta w Lublinie

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Konsultacje psychologiczne diagnostyczne

Zwykle dwa, trzy spotkania mające na celu określenie charakteru problemów, trudności z jakimi zgłasza się pacjent. Po zakończeniu konsultacji przekaże Ci jak rozumiem Twój problem i jaką formę pomocy, leczenia mogę zaoferować. Jednak ostateczną decyzję o podjęciu psychoterapii podejmuje pacjent. Podczas konsultacji można również uzyskać doraźną pomoc psychologiczną – lepiej zrozumieć swoje problemy z jakimi się zmagasz. Czasami zdarza się tak, że nie każda osoba kwalifikuje się do podjęcia psychoterapii, wówczas przedstawię inne formy pomocy psychologicznej oraz miejsca gdzie można z niej skorzystać.

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży

– Psychoterapia krótkoterminowa
Psychoterapia skoncentrowana wokół jednej trudności, problemu, dla osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji np. rozwód, utrata pracy. Podczas terapii krótkoterminowej mamy do czynienia z sytuacją w której nie dojdzie do gruntownych zmian w życiu pacjenta, ale raczej do diagnozy problemu i sytuacji, która może rozpocząć proces leczniczy i często ustąpienie objawów.

– Psychoterapia długoterminowa
Natomiast kiedy problem jest bardziej skomplikowany lub gdy trwał od wielu lat i potrzebujesz stałych zmian w zakresie swojego zachowania, osobowości (np. zrozumienie przyczyn częstego kończenia i szybkiego nawiązywania relacji intymnych), wtedy bardziej wskazana byłaby psychoterapia długoterminowa.

Psychoterapia długoterminowa jest formą leczenia zaburzeń emocjonalnych, problemów mających swoje podłoże w osobowości czy nieświadomych konfliktach. Psychoterapia to systematyczne sesje terapeutyczne, które odbywają się w tym samym miejscu o wcześniej ustalonej godzinie, trwające 50 minut. Częstotliwość sesji terapeutycznych jest ustalana biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości pacjenta, jednak zazwyczaj jest to raz w tygodniu.
Jednak psychoterapia nie jest jedynie leczeniem ? jest również możliwością zobaczenia świata w nowy sposób, jest nauką nowych sposobów doświadczania siebie, swojego życia i rzeczywistości. Umożliwia lepsze, bardziej świadome korzystanie z tego, czym już dysponujemy.

Psychoterapia grupowa

Celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w postawach i sposobach reagowania, przeżywania świata u członków grupy, które pozwolą na samodzielne i korzystniejsze i bardziej dojrzałe rozwiązywanie trudności, jakie mają oni w kontaktach z innymi ludźmi i jakie przyczyniają się do występowania zaburzeń. W trakcie terapii grupowej dochodzi do wzmocnienia korzystnych i uświadomienia sobie niekorzystnych sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi, co stanowi podstawę do zmiany i rozwoju. Przed przyjęciem osoby do grupy terapeutycznej psychoterapeuta prowadzący grupę przeprowadza z tą osobą konsultację.

Psychoterapia grupowa to systematyczne sesje terapeutyczne, które odbywają się w tym samym miejscu, godzinie, z tą samą grupą osób.

Psychoterapia grupowa w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej w Lublinie http://osrodek-psychoterapii.pl/grupa/